รหัสสินค้า :2MBI150PC-140
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150PC-140 Fuji Electric

Contact us