รหัสสินค้า :2MBI150NC-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150NC-120 Fuji Electric

Contact us