รหัสสินค้า :2MBI150NC-060-10
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150NC-060-10 Fuji Electric

Contact us