รหัสสินค้า :D3SB60
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D3SB60 Shindengen Electric

Contact us