รหัสสินค้า :D25XB80
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D25XB80 Shindengen Electric

Contact us