รหัสสินค้า :D25XB60
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D25XB60 Shindengen Electric

Contact us