รหัสสินค้า :D20XB60
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D20XB60 Shindengen Electric

Contact us