รหัสสินค้า : 1608KL-05W-B59-L00
ผู้ผลิต : NMB Technologies
ประเภท : DC FAN

Contact us