รหัสสินค้า :1608KL-05W-B59-L00
ผู้ผลิต :NMB Technologies
ประเภท : DC FAN

1608KL-05W-B59-L00 NMB Technologies

Contact us