รหัสสินค้า :2MBI150L-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150L-120 Fuji Electric

Contact us