รหัสสินค้า :D15XB80
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D15XB80 Shindengen Electric

Contact us