รหัสสินค้า :D15XB60
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D15XB60 Shindengen Electric

Contact us