รหัสสินค้า :D10XB80
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D10XB80 Shindengen Electric

Contact us