รหัสสินค้า :D10XB60H
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D10XB60H Shindengen Electric

Contact us