รหัสสินค้า :D10XB60
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

D10XB60 Shindengen Electric

Contact us