รหัสสินค้า :2MBI150J-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150J-060 Fuji Electric

Contact us