รหัสสินค้า :CVM75CD80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM75CD80 SanRex

Contact us