รหัสสินค้า :CVM75BB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM75BB160 SanRex

Contact us