รหัสสินค้า :CVM75AA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM75AA80 SanRex

Contact us