รหัสสินค้า :CVM60AA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM60AA80 SanRex

Contact us