รหัสสินค้า :CVM50CC80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM50CC80 SanRex

Contact us