รหัสสินค้า :CVM50BB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM50BB160 SanRex

Contact us