รหัสสินค้า :CVM40CD160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM40CD160 SanRex

Contact us