รหัสสินค้า :CVM40BB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM40BB160 SanRex

Contact us