รหัสสินค้า :CVM25CC160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM25CC160 SanRex

Contact us