รหัสสินค้า :CVM100BB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

CVM100BB160 SanRex

Contact us