รหัสสินค้า :CS240650
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : Diode Module

CS240650 Powerex Inc.

Contact us