รหัสสินค้า :2MBI100PC-140
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI100PC-140 Fuji Electric

Contact us