รหัสสินค้า : 1608KL-04W-B59
ผู้ผลิต : NMB Technologies
ประเภท : DC FAN

Contact us