รหัสสินค้า :CR400EL-8
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

CR400EL-8 Powerex Inc.

Contact us