รหัสสินค้า :2MBI100L-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI100L-060 Fuji Electric

Contact us