รหัสสินค้า : 2KBP08M/3N258
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us