รหัสสินค้า :2KBP08M/3N258
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Bridge Rectifier

2KBP08M/3N258 Fairchild

Contact us