รหัสสินค้า : 2KBP01M
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us