รหัสสินค้า :2KBP01M
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

2KBP01M Vishay Semiconductor

Contact us