รหัสสินค้า :2KBP01
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

2KBP01 Vishay Semiconductor

Contact us