รหัสสินค้า : 2KBP005M/3N253
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us