รหัสสินค้า :2KBP005M/3N253
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Bridge Rectifier

2KBP005M/3N253 Fairchild

Contact us