รหัสสินค้า : 2FI300A-060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us