รหัสสินค้า : 2FI200A-060C
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us