รหัสสินค้า :2FI100F-060D
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

2FI100F-060D Fuji Electric

Contact us