รหัสสินค้า : 2FI100F-060D
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us