รหัสสินค้า :2FI100A-060N
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

2FI100A-060N Fuji Electric

Contact us