รหัสสินค้า :2FI100A-060C
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

2FI100A-060C Fuji Electric

Contact us