รหัสสินค้า :2DI75Z-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI75Z-120 Fuji Electric

Contact us