รหัสสินค้า : 14D471K
ผู้ผลิต : Bourns
ประเภท : Varistor

Contact us