รหัสสินค้า :14D471K
ผู้ผลิต :Bourns
ประเภท : Varistor

14D471K Bourns

Contact us