รหัสสินค้า :2DI75S-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI75S-050 Fuji Electric

Contact us