รหัสสินค้า :2DI75D-050B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI75D-050B Fuji Electric

Contact us