รหัสสินค้า :2DI75D-050A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI75D-050A Fuji Electric

Contact us