รหัสสินค้า :CD431690B
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR Module

CD431690B Powerex Inc.

Contact us