รหัสสินค้า : CD431690B
ผู้ผลิต : Powerex Inc.
ประเภท : SCR Module

Contact us