รหัสสินค้า :2DI50Z-100
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI50Z-100 Fuji Electric

Contact us