รหัสสินค้า :2DI50D-050A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI50D-050A Fuji Electric

Contact us