รหัสสินค้า : 1489P
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us