รหัสสินค้า :2DI300A-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI300A-050 Fuji Electric

Contact us