รหัสสินค้า :2DI240A-055
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI240A-055 Fuji Electric

Contact us